Zarządzenie Nr ORo.0050.657.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2021 r. w układzie zadaniowym