Data posiedzenia:
2021-09-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2020 (druk nr 604).
5. Informacja o:
1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2021 r. (druk nr 605),
2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2021 r. (druk nr 607),
3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca
2021 r. (druk nr 606).
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał: wykaz w załączeniu.
9. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2021 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.