Informacja międzysesyjna za okres od 22.09.2021 r. - 19.10.2021 r.