Termomodernizacja i modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.