Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie