w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie