Data posiedzenia:
2021-09-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2020 (druk nr 604).
4. Omówienie informacji:
1) o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku (druk nr 607),
2) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2021 r. (druk nr 605),
3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 r. (druk nr 606).
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
6. Przyjęcie protokołu nr 35/21 posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia 2021 r.
7. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.