Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących  z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie w 2022 r. 

Część 2 - odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali