Zarządzenie Nr ORo.0050.632.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie