Zarządzenie Nr ORo.0050.628.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami porzarządowymi  w roku 2022"