Zarządzenie Nr ORo.0050.622.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.946.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Piekary Śląskie