Zarządzenie Nr ORo.0050.611.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie objęte księgą wieczystą GL1T/00045322/9