Zarządzenie Nr ORo.0050.608.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Władysława Łokietka

[Ograniczenie prawa do informacji publicznej]
Ograniczenia prawa do informacji publicznej dokonał Adam Derbot - pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej w zakresie numeru księgi wieczytej osoby fizycznej.
Podstawa prawna: art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej