Zarządzenie nr ORo.0050.615.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2022 roku