Data posiedzenia:
2021-10-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
4. Wystąpienie gości i wręczenie pamiątkowych certyfikatów.
5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
6. Zamknięcie obrad I sesji.Uwagi:
Miejsce: aula Akademickiego Zespołu Szkół, ul. Gimnazjalna 24,
Godzina: 17.00