Zarządzenie Nr ORo.0050.601.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową,
położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Kanałowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu