Data posiedzenia:
2021-08-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie gratulacji dyrektorom miejskich placówek oświatowych obejmującym funkcje w nowym roku szkolnym wraz z wręczeniem podziękowań ustępującym dyrektorom.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2020/2021.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz protokołu XXXVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lipca 2021 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad