Zarządzenie Nr ORo.0050.596.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  5 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 1 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej