Zarządzenie Nr ORo.0050.595.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 65 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej