Zarządzenie Nr ORo.0050.592.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.