Informacja międzysesyjna za okres od 18.08.2021 r. - 21.09.2021 r.