Zarządzenie Nr ORo.0050.568.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych,położonych w Piekarch Śląskich oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej