Zarządzenie Nr ORo.0050.565.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 września 2021 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomośći gruntowych położonych w Pekarach Śląskich w drodze przetargu