Zarządzenie Nr ORo.0050.560.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia II konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko