Zarządzenie Nr ORo.0050.557.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Piekary Śląskie drogi gminnej (ul. Ceramiki), odcinek od skrzyżowania z ul. Józefską do końca działek ewidencyjnych nr: 853/214 i 2621/3 (ślepe zakończenie)