Zarządzenie Nr ORo.0050.537.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.