Zarządzenie Nr ORo.0050.519.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Piekarskiej oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej