Zarządzenie nr ORo.0050.516.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.