Data posiedzenia:
2021-07-20

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049,
- w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
4.Zamknięcie obrad.