Informacja międzysesyjna za okres od 17.06.2021 r. - 17.08.2021 r.