Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/509/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich