Zarządzenie Nr ORo.0050.505.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.