Zarządzenie nr ORo.0050.503.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2021 rokuw sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2021 roku