Zarządzenie Nr ORo.0050.497.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" oraz powołania Komisji Konkursowej do sprraw oceny w/w ofert.