Zarządzenie Nr ORo.0050.496.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.