Zarządzenie Nr ORo.0050.495.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia  2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Fryderyka Chopina, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.