Zarządzenie Nr ORo.0050.490.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/509/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich