Zarządzenie Nr ORo.0050.488.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Piekary Śląskie na rok 2022