Zarządzenie Nr ORo.0050.484.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.