Zarządzenie Nr ORo.0050.478.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Piekarach Śląskich, ul. Biskupa Herberta Bednorza 29