Zarządzenie Nr ORo.0050.468.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049