Zarządzenie Nr ORo.0050.465.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2025