Zarządzenie Nr ORo.0050.441.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego