Zarządzenie Nr ORo.0050.437.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie