W sprawie:
zaliczenia dróg gminnych położonych na terenie miasta Piekary Śląskie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Data uchwały:
2008-09-04

Numer uchwały:
XXVII/293/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.