Zarządzenie Nr ORo.0050.436.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00041001/5