Zarządzenie Nr ORo.0050.435.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.