Zarządzenie Nr ORo.0050.418.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 lipca 2021 rokuw sprawie oddania w dzierżawę na okres jednego dnia nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej w drodze przetargu