Zarządzenie Nr ORo.0050.417.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14  lipca 2021 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres jednego dnia nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej w drodze przetargu