Zarządzenie Nr ORo.0050.412.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.